Kategorier
Finanstips Søknadstips

Dette visste du ikke om SkatteFUNN

skattefunn-illustrasjon

Husk søknadsfristen 1. september i år for kostnader tilknyttet hele 2018!

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Så den har vært med oss næringsdrivende i en del år. Derfor er det nesten underlig at det fortsatt er bedrifter der ute som velger å kjøre utviklingsløp for egen maskin, og ikke førsøke å få delfinansiert kostnadene sine gjennom SkatteFUNN.

Det som mange ikke vet, er at SkatteFUNN teknisk sette ikke er en støtteordning. SkatteFUNN er et lovfestet skattefradrag som din bedrift har rett på, dersom det jobber med et prosjektet som er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. En konvensjonell støtteordning søkes det om i forkant, mens SkatteFUNN søker du i etterkant. Og fristen for å søke for kostnader for hele 2018 (faktisk kostnader helt tilbake til januar), er 1. september i år. Så hiv deg rundt og opprett søknad på www.skattefunn.no, du har ingen ting å tape, kun skattekroner å tjene!

20% tilbake på direkte kostnader, inntil 36% på lønnskostnader

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN. Du kan også ha flere SkatteFUNN prosjekter gående samtidig.

Les mer på www.skattefunn.no

Er dørstokkmila høy, eller vegrer du deg for å sette i gang? Ta kontakt, vi har døgnåpent og kan bistå helt opp til søknadsfristen.

 

Kategorier
Finanstips

5 tips til hvordan best rapportere SkatteFUNN årsrapport for 2015

www.skattefunn.no

Da begynner det å nærme seg årsrapportering av SkatteFUNN for de heldige bedriftene som har fått dette innvilget for 2015! Vi observerer at en rekke velger å utsette dette til siste liten, kanskje i håp om at rapporteringen blir enklere jo lengre en venter? Vi har ikke sett noen gode eksempler på at dette stemmer, så inntil videre anbefales det derfor å gjøre det litt i forkant og allerede nå i januar. Da er det mulig å optimalisere utgifter og uttelling på skattefradraget, samt spare regnskapsførerne over det ganske land for rushet rett før fristen 01.03.2016. Her er oppskriften på en vellykket rapportering, følg denne, så går dette smertefritt.

1) Samle alle bilag

Samle opp alle direktekostnader knyttet til gjennomføringen av SkatteFUNN prosjektet. Disse sorteres i hovedsak på postene «Vitenskapelig utstyr» eller «Andre kostnader». Dette tar regnskapsføreren din seg av. Regnskapsfører vil også foreta de korrekte avskrivningene og prosentvise delingen av kostnader som kun delvis er benyttet i prosjektet. Eksempelvis dersom et utsyr er benyttet kun delvis i prosjektet, og ellers til andre ting i selskapet. Når du logger det inn på rapporteringsportalen «Mitt nettsted» hos Forskningsrådet, ser du kategoriene på rapportskjemaet:

ScreenShot886Her står det hva som opprinnelig var budjsettert, dersom beløpene mellom faktisk og budsjettert er større enn 30%, bør det kommenteres i kommentarfeltet. Når det gjelder finansiering, så fylles verdiene ut her. Her skal ikke de faktiske utgiftene føres, men de beregnede verdiene føres. For eksempel, dersom bedriften har stilt med arbeidsinnsats til en verdi av 1 MNOK, så har har bedriften finansiert denne innsatsen med egne midler til en verdi av 1 MNOK. Hvordan dette regnes ut ser vi i neste avsnitt under.

 

2) Regn ut riktig egeninnsats!

Her bommer mange. Start med å laste ned SkatteFUNNs eksempel på mal for prosjektregnskap.  Her kan du føre inn timene til alle som er tilknyttet prosjektet. Husk at det er ikke de faktiske lønnskostnader som skal føres. SkatteFUNN definerer verdien av hver time som de ulike ansatte har jobbet i prosjektet til 1,2 promille av brutto årslønn. Det betyr at en ansatt som har 400.000 i brutto lønn (inkl. utbetalte feripenger i 2015), har en timeverdi på 480 kr. Dersom den ansatte har jobbet 1850 timer (maksimum for SkatteFUNN), skal verdien på dette føres som 888.000 kroner. Dette er verdien, på innsatsen og dette er beløpet bedriften får 20% fradrag for. Dette er derfor beløpet som skal føres inn i SkatteFUNN. Vi ser på et eksempel fra SkatteFUNNs sider for utregning av timesats, med en årslønn på 600.000 kr:

600 000×1,2 ‰=720kr/time. (Man kan maks føre opp en timesats på 600)
Kostnadene i prosjektregnskapet blir: 600×1850=1 110 000

For mer informasjon, les gjennom forklaringen på hjemmesiden til SkatteFUNN her.

3) Optimalisèr timer

1850 timer i SkatteFUNN er det meste som kan føres. Men mange er i tvil om de kan føre et helt årsverk på SkatteFUNN, dersom den ansatte også har utført andre aktiviteter i bedriften ikke tilknyttet selve prosjektet. Dette løses enkelt dersom den ansatte har jobbet overtid. Da kan det poengteres at det er benyttet et helt årsverk tilknyttet det innvilgede SkatteFUNN prosjektet, mens resterende timeverk er medgått til øvrige driftsoppgaver utenfor prosjektet. I grunderbedrifter jobbes det stort sett alltid mer enn 1850 timer per ansatt, og disse selskapene fører nesten konsekvent fulle årsverk (1850 timer) på de fleste ansatte i SkatteFUNN.

4) RF-1053B

Dette skjemaet finnes hos Skatteetatens hjemmeside og er bare en ny og overordnet oppsummering av de samme tallene som revisor skal signere. Dette fikser regnskapsføreren din. Hvis regnskapsfører ikke kjenner til dette skjemaet, har nok vedkommende sovet i timen og de burde instrueres å lese mere av innleggene på denne bloggen. Skjemaet er på kun èn side, med to sider hjelpetekster. Hjelpetekstene er greie å se på dersom det lures på noe, men i hovedsak er skjemaet svært greit å fylle ut. De oppsummerte timene SkatteFUNNs eksempel på mal for prosjektregnskap føres her, sammen med totalkostnadene fra korrekt utregnet timeverdi og bilag. Vi minner igjen på at det er ikke bedriftens faktiske kostnader som skal føres, det er den utregnede timeverdien!

RF-1053B Skjema for SkatteFUNN fradrag
RF-1053B Skjema for SkatteFUNN fradrag er et eksempel på at det blir stadig enklere og mindre byråkratisk å rapportere og forholde seg til offentlige støtteordningene

 

5) Planlegg inneværende år (2016)

SkattFUNN har kommet med en endring som medfører at prosjekter ikke kan forlenges uten videre. Det må søkes på nytt for hvert år. Dersom dere har FoU og innovasjonsaktivitere i 2016, så planlegg det nå og begynn å se på søknaden. Dette vil muliggjøre eventuelle omstruktureringer i bedriften som kan optimalisere SkatteFUNN støtten. Et eksempel er en bedrift som baserte seg på innleide konsulenter. Ved å heller ansette kompetansen direkte i selskapet, mangedoblet de SkatteFUNN fradraget. Dette medførte at de kunne iverksette enda flere prosjekter som igjen gav dem ende mer støtte.