5 tips til hvordan best rapportere SkatteFUNN årsrapport for 2015

Da begynner det å nærme seg årsrapportering av SkatteFUNN for de heldige bedriftene som har fått dette innvilget for 2015! Vi observerer at en rekke velger å utsette dette til siste liten, kanskje i håp om at rapporteringen blir enklere…

Regionalt ForskningsFond Midt-Norge (RFFMIDT) – Frist 15. april 2015

Innovative bedrifter i Trøndelagsregionen bør merke seg denne muligheten til å søke finansiering: Åpen kvalifiseringsstøtte (målgruppe; bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige aktører i regionen). Målet med regionale forskningsfond er å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og mobilisere til økt…

Hvordan skrive Skattefunn søknad?

Sett av 3 timer til intensivt selvstudium, så er overraskende mye gjort. For mest mulig smertefri gjennomføring av pensum, foreslår jeg følgende faglig progresjon: Vi skal ta et skritt tilbake fra det tidligere innlegget «Slik skriver du Skattefunnsøknad» . Før du…

Forskningsrådets frist er 15 oktober 2014 – løp & søk

Forskningsrådet har en rekke utlysninger som bedrifter kan søke på og flere av disse har frist 15 oktober. Du kan enkelt lese gjennom og se om du finner noe som passer: http://www.forskningsradet.no/no/Finn_utlysninger/1173268235938 Hva passer for din bedrift? BIA – Brukerstyrte innovasjonsprosjekter …