Kategorier
Søknadstips

God prosjektledelse…

….er viktig i både søknadsprosessen og for gjennomføringen av prosjektet. Og det starter med enkel planlegging. En av utfordringene er å vite hvilke navn du tilknytter prosessene og at du unngår å legge for mange parallelle prosesser. Det enkleste å er å skissere opp kvartalsvise milepæler og anslå hvor mange / hvilke ansatte som skal være tilknyttet denne milepælen. Da har du enkelt tilknyttet alle timelistene i prosjektet for aktiviteten i det kvartalet. Dette er enkelt å rapportere og krever ikke avanserte regnskapsprogram som Microsoft Project eller CRM system. En av mine favorittverktøy for å synliggjøre prosjektfremdrift er Excel. Bokstavkolonnene viser kvartalene og tallradene beskriver aktiviteten og fremdrift.

ScreenShot163

Link til malen: Enkel milepælsmal

Dette er forståelig for både ansatte, regnskapsførere, prosjektpartnere og ikke minst de som vurderer søknaden.

Det enkle er faktisk det beste.