Kategorier
Finanstips

Forskningsrådets frist er 15 oktober 2014 – løp & søk

Forskningsrådet har en rekke utlysninger som bedrifter kan søke på og flere av disse har frist 15 oktober. Du kan enkelt lese gjennom og se om du finner noe som passer: http://www.forskningsradet.no/no/Finn_utlysninger/1173268235938

Hva passer for din bedrift?

 • BIA – Brukerstyrte innovasjonsprosjekter 
  BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde. Det betyr at dersom du vurdere å leie inn SINTEF, Universitet- eller Høgskoleansatte til å skape et produkt/tjeneste, kan du få opptil 60% av kostnadene dekket.
 • DEMO 2000 – For olje & gass prosjekter
  Har du en innovasjon som kan være nyttig i oljebransjen og potensielle kunder som synes ideen din er god? Da er DEMO 2000 midt i blinken.
 • HAVBRUK – For bedrifter tilknyttet havbrukssektoren
  Satsning på havbrukssektoren og dens leverandører. Fokus er å støtte bedrifter som ønsker å sikre sin posisjon og vokse i markedet.

Er du en organisasjon eller er du en bedrift som samarbeider tett med en havbruksorganisasjon og simpelthen synes det er morsomt å arrangere arrangement? Vel det finnes støtte for det også:

 • Midler til arrangementsstøtte for 2014
  Gjennom støtte til seminarer, møteplass og andre formidlingsrettede tiltak vil Havbruksprogrammet stimulere til spredning av forskningsresultater og formidling av kunnskap fra forskning som skal bidra til å utvikle kunnskapskultur og innovasjon for havbruk.

Er du usikker på om ideen kvalifiserer til å søke innovasjonsprosjekt og du er i tidlig fase? Søk forprosjekt. Her får du opptil 200 000 kroner kun for å reise og møte potensielle kunder og samle informasjon for å avgjøre om du skal søke hovedprosjekt. Søknad om f.eks. BIA forprosjekt, DEMO 2000 forprosjekt og MAROFF forprosjekt har ikke frister men behandles løpende. Se opp for eget blogginnlegg om dette om ikke lenge.

Det finnes hundrevis av utlysninger. Ta frem kaffekoppen, klikk på linken og sortér utlysningene på kategori og les gjennom. Det er mer enn nok til alle. Er du litt fremoverlent og vil være i forkant i forhold til neste frist? Meld deg på nyhetsbrevet til Forskningsrådet. http://www.forskningsradet.no/no/Nyhetsbrev/1193297219991

La staten støtte din bedrift. Det er ofte en lukket valnøttkake-verdig hendelse når du kan formidle til styret at bedriften plutselig fikk 4 millioner ekstra i likvide midler til å utvikle og skape større inntjening for bedriften.

Ingen frist er for kort, ta kontakt dersom du har spørsmål eller vurderer å kaste deg ut i en søknad.