SkatteFUNN 2016

Husk SkatteFUNN 2016, garantifristen er 1. september! SkatteFUNN kan gi 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av forsknings- eller utviklingsprosjekt med godkjenning i SkatteFUNN-ordningen. Forskningsrådet har nytt av året laget en «Prosjektkanvas» som de foreslås brukt…

Regionalt ForskningsFond Midt-Norge (RFFMIDT) – Frist 15. april 2015

Innovative bedrifter i Trøndelagsregionen bør merke seg denne muligheten til å søke finansiering: Åpen kvalifiseringsstøtte (målgruppe; bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige aktører i regionen). Målet med regionale forskningsfond er å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og mobilisere til økt…