Kategorier
Finanstips Søknadstips

Husket du garantifristen for SkatteFUNN?

Husk garantifristen 1. september for SkatteFUNN
Sommeren er over og høsten nærmer seg. Det betyr at den årlige garantifristen for SkatteFUNN-søkere snart er over oss.

Merk at 1. september i år faller på en søndag. Uavhengig av dette er fristen fortsatt 1. september kl 23.59, IKKE mandag som er første virkedag etter. Alle søknader som blir sendt inn før denne datoen garanteres behandling i 2019. Om søknaden sendes inn etter 1. september, er det ikke sikkert Forskningsrådet rekker å behandle den i inneværende år og retten til å føre fradrag for 2019 vil dermed falle bort.

Enlight AS har Norges fremste eksperter innen offentlig finansiering, innovasjonsledelse og kommersialisering. Ta kontakt direkte med www.enlight.no for uforpliktende tilbud på bistand til søknad.

Kategorier
Finanstips Søknadstips

Dette visste du ikke om SkatteFUNN

skattefunn-illustrasjon

Husk søknadsfristen 1. september i år for kostnader tilknyttet hele 2018!

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Så den har vært med oss næringsdrivende i en del år. Derfor er det nesten underlig at det fortsatt er bedrifter der ute som velger å kjøre utviklingsløp for egen maskin, og ikke førsøke å få delfinansiert kostnadene sine gjennom SkatteFUNN.

Det som mange ikke vet, er at SkatteFUNN teknisk sette ikke er en støtteordning. SkatteFUNN er et lovfestet skattefradrag som din bedrift har rett på, dersom det jobber med et prosjektet som er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. En konvensjonell støtteordning søkes det om i forkant, mens SkatteFUNN søker du i etterkant. Og fristen for å søke for kostnader for hele 2018 (faktisk kostnader helt tilbake til januar), er 1. september i år. Så hiv deg rundt og opprett søknad på www.skattefunn.no, du har ingen ting å tape, kun skattekroner å tjene!

20% tilbake på direkte kostnader, inntil 36% på lønnskostnader

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN. Du kan også ha flere SkatteFUNN prosjekter gående samtidig.

Les mer på www.skattefunn.no

Er dørstokkmila høy, eller vegrer du deg for å sette i gang? Ta kontakt, vi har døgnåpent og kan bistå helt opp til søknadsfristen.

 

Kategorier
Finanstips

SkatteFUNN 2018 – være ute i god tid

skattefunn-illustrasjon

Dersom dere planlegger forsknings- eller utviklingsprosjekter for neste år er det bare å begynne å legge det inn i budsjettene for 2018. Dersom du skal søke SkatteFUNN i 2018, vil du møte et søknadsskjema med ny oppbygging og færre spørsmål. Ett nytt felt er lagt til: Populærvitenskapelig sammendrag. Her skal bedriften skrive en kort, overordnet tekst om prosjektet, som vi kan publisere på nettsidene våre. Her velger du selv hva du skal (og ikke skal) skrive.

SkatteFUNN kan gi små og mellomstore bedrifter 20 prosent fradrag i skatt for FoU-kostnader i godkjent prosjekt innenfor gjeldende rammer, og store bedrifter kan få 18 prosent.

Dersom du skriver søknaden og sender den tidlig på året, unngår du det store «rushet» som ofte oppstår omkring garantifristen 1. september.

På nyåret og fremover mot våren er det erfaringsvis mindre press på saksbehandlerne, og det kan være mer rom for kontakt mellom deg og saksbehandler dersom behov oppstår.

I utkastet til statsbudsjett 2018 er det foreslått å beholde SkatteFUNNs fradragsrammer slik de er i 2017: 20 prosent fradrag, eventuelt 18 prosent (avhengig av bedriftsstørrelse), av 25 millioner kroner ved egenutført FoU-arbeid eller kjøp av ekstern kompetanse. Dersom bedriften kjøper tjenester fra FoU-institusjoner på SkatteFUNNs godkjentliste, øker fradragsrammen til 50 millioner kroner.

Det er også mulig å kombinere flere offentlige støtteordninger for finansiering av et prosjekt. Forskningsrådet har en rekke programmer med støtteordninger for næringslivet som er beregnet på å stimulere til innovasjon gjennom bruk av FoU. 

Her kan dere lese mer om søknadsprosessene i SkatteFUNN:

https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Soknadsprosessen/1247145113245

Kategorier
Finanstips Søknadstips

Blueprint to funding

All funding should be placed in a timeline so that your company has a deifned strategy to apply for public funding

All potential funding options should be placed in a timeline so that your company has a deifned strategy to apply for public funding

Sondre Jacobsen has been involved with over 60 startups, and is now helping others through the company IMISU AS. He was the guest speaker at Launchpad Day October 3rd where he gave some valuable tips.

Faith, hope and love is not a strategy!

What to avoid
 The easiest mistake to avoid is to base everything on faith and hope. Faith, hope and love is not a strategy! Every time you use a noun and/or words like faith, hope, think, feel and so on, it means that you don’t have enough information. Ask yourselves, would you buy a tool that the salesman feel that you need, or would you pick the tool based on his argues that it gets the job done in 50% of the time, lasting 25% longer? Are you basing your decisions on your feelings, or do you consider hard cold facts for the end result?

Funding vs investors
 Both state funding and investors drain time from value-added work. The disadvantage with an investor is that they have short term goals, take holdings and generally can have a tendency of getting involved in the project. State funding won’t, and when you get the funds there are no strings attached. A big pro with state funding is that you are forced to reformulate and sell your idea better every time. Applying SkatteFUNN will help making your application better. If you get a refusal they always explains why, so you get the blueprint to getting it right the next time.

Are you new to the game? Well, dont quit your day job.

The right focus
 Are you new to the game? Well, dont quit your day job. The odds are against you, and you are most likely to fail. If you’re going to be a founder you have to set your mind to trying again every time you fail. I’m not in it for the passion or fun. I intend to earn money, as fast and as much as I can. That means I must get stuff done, and done again, no matter what. There are a million excuses on the way to failure: you get ill, it was someone else’s fault, it was just bad luck or whatever. If you spend time feeling sorry for yourself and don’t get shit done, you will fail.

 If you spend time feeling sorry for yourself and don’t get shit done, you will fail

Remember this:
1)      delaying tasks equals 3 times delay in incoming money
2)      the road to hell is paved with good intentions
3)      luck favors the prepared mind

 If you’re a founder and your primary goal is not to earn money but to have fun, you are doing it as a hobby. The definition of an amateur is doing something that you love, but doesn’t earn you a paycheck or a upside.

And if you’re still leaning on faith and hope; there are completely different directions to take, if you want to.

 

 

Kategorier
Finanstips

IMISU AS produsent i RAGNAROK

https://igg.me/at/zFkLdn2ulaI/x/6091409

IMISU AS er produsent i det innovative kortfilmprosjektet RAGNAROK som har vekket internasjonal interesse. Prosjektet skal for første gang i historien utvikle og skape tolkninger av de norrøne mytologiske vesnene slik vikingene antageligvis forestilte seg dem. Så lang er det Hollywood og våre nasjonalromantiske malere som har definert form og utseende på Jotner, Troll, Vetter og andre nørrøne skapninger.

Det foreligger lite informasjon fra vikingtiden om disse skapningene. Prosjektet har derfor samarbeidet med fagpersoner, akademia og kunstnere for å lage tolkninger ut fra hvordan vikingene, med de inspirasjonskilder de hadde, kunne se dem for seg. Disse figurene blir unike og skal tilbys for salg til andre film- og spillskapere og blir et spennende eksportprodukt fra Trondheimsregionen.

Filmen skal spilles ferdig nå i vinter, og det er lansert en crowdfundingkampanje for å finansiere dette. Løp og kjøp og støtt prosjektet, bli med på et nyskapende prosjekt!

Link til IndieGoGo crowdfunding prosjektet: RAGNAROK – A Short Film

 

Kategorier
Finanstips

SkatteFUNN «åpen dag» i alle fylker

Nytt fra SkatteFUNN

SkatteFUNN kommer til alle fylker med «åpen dag» og er en utmerket anledning til å bli bedre kjent med virkemidlet. Alle bedrifter som finansierer egen FoU kvalifiserer for SkatteFUNN støtte og er et av de viktiste virkemidlene i Norge for finansiering av innovasjon. Klikk på stedet nærmest deg for å se program og melde deg på:

Hammerfest 05. april

Gjøvik 11. april

Tønsberg 11. april

Hamar 12. april

Fredrikstad 12. april

Bergen 12. april

Førde 13. april

Molde 14. april

Finnsnes 14. april

Sandnes 26. april

Narvik 27. april

Egersund 27. april

Trondheim 27. april

Porsgrunn 28. april

Sortland 03. mai

Oslo 9. mai

Oslo 10. mai

Kristiansand 11. mai

Kongsberg 11. mai

Arendal 12. mai

Steinkjer 16. juni

Kategorier
Finanstips Jakten på EU

Godkjent prosjekt hos EU, men ingen utbetaling? Søk Innovasjon Norge!

h2020

Innovasjon Norge lanserer nå et virkemiddel for å øke antallet søkere fra Norge til EU-midlene. De som søker til EU kan få godkjent søknaden i form av at det anerkjennes som et prosjekt med potensial, men som allikevel ikke når høyt nok opp til å faktisk få støtte. Dette ønsker Innovasjon Norge å gjøre noe med. Får du ikke penger, kan du søke samme prosjektet hos Innovasjon Norge, som da vil benytte EUs vurdering for å avgjøre om du skal få støtte. Konkret betyr det at de bedriftene som får godkjenning men ikke finansiering fra EU, heretter kan få støtte til sine prosjekter fra Innovasjon Norge. Bedriften har da allerede vært gjennom en streng ekspertvurdering i EU.

 

Les om saken her:

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/eu-program-styrker-norske-bedrifter/

Kategorier
Finanstips

5 tips til hvordan best rapportere SkatteFUNN årsrapport for 2015

www.skattefunn.no

Da begynner det å nærme seg årsrapportering av SkatteFUNN for de heldige bedriftene som har fått dette innvilget for 2015! Vi observerer at en rekke velger å utsette dette til siste liten, kanskje i håp om at rapporteringen blir enklere jo lengre en venter? Vi har ikke sett noen gode eksempler på at dette stemmer, så inntil videre anbefales det derfor å gjøre det litt i forkant og allerede nå i januar. Da er det mulig å optimalisere utgifter og uttelling på skattefradraget, samt spare regnskapsførerne over det ganske land for rushet rett før fristen 01.03.2016. Her er oppskriften på en vellykket rapportering, følg denne, så går dette smertefritt.

1) Samle alle bilag

Samle opp alle direktekostnader knyttet til gjennomføringen av SkatteFUNN prosjektet. Disse sorteres i hovedsak på postene «Vitenskapelig utstyr» eller «Andre kostnader». Dette tar regnskapsføreren din seg av. Regnskapsfører vil også foreta de korrekte avskrivningene og prosentvise delingen av kostnader som kun delvis er benyttet i prosjektet. Eksempelvis dersom et utsyr er benyttet kun delvis i prosjektet, og ellers til andre ting i selskapet. Når du logger det inn på rapporteringsportalen «Mitt nettsted» hos Forskningsrådet, ser du kategoriene på rapportskjemaet:

ScreenShot886Her står det hva som opprinnelig var budjsettert, dersom beløpene mellom faktisk og budsjettert er større enn 30%, bør det kommenteres i kommentarfeltet. Når det gjelder finansiering, så fylles verdiene ut her. Her skal ikke de faktiske utgiftene føres, men de beregnede verdiene føres. For eksempel, dersom bedriften har stilt med arbeidsinnsats til en verdi av 1 MNOK, så har har bedriften finansiert denne innsatsen med egne midler til en verdi av 1 MNOK. Hvordan dette regnes ut ser vi i neste avsnitt under.

 

2) Regn ut riktig egeninnsats!

Her bommer mange. Start med å laste ned SkatteFUNNs eksempel på mal for prosjektregnskap.  Her kan du føre inn timene til alle som er tilknyttet prosjektet. Husk at det er ikke de faktiske lønnskostnader som skal føres. SkatteFUNN definerer verdien av hver time som de ulike ansatte har jobbet i prosjektet til 1,2 promille av brutto årslønn. Det betyr at en ansatt som har 400.000 i brutto lønn (inkl. utbetalte feripenger i 2015), har en timeverdi på 480 kr. Dersom den ansatte har jobbet 1850 timer (maksimum for SkatteFUNN), skal verdien på dette føres som 888.000 kroner. Dette er verdien, på innsatsen og dette er beløpet bedriften får 20% fradrag for. Dette er derfor beløpet som skal føres inn i SkatteFUNN. Vi ser på et eksempel fra SkatteFUNNs sider for utregning av timesats, med en årslønn på 600.000 kr:

600 000×1,2 ‰=720kr/time. (Man kan maks føre opp en timesats på 600)
Kostnadene i prosjektregnskapet blir: 600×1850=1 110 000

For mer informasjon, les gjennom forklaringen på hjemmesiden til SkatteFUNN her.

3) Optimalisèr timer

1850 timer i SkatteFUNN er det meste som kan føres. Men mange er i tvil om de kan føre et helt årsverk på SkatteFUNN, dersom den ansatte også har utført andre aktiviteter i bedriften ikke tilknyttet selve prosjektet. Dette løses enkelt dersom den ansatte har jobbet overtid. Da kan det poengteres at det er benyttet et helt årsverk tilknyttet det innvilgede SkatteFUNN prosjektet, mens resterende timeverk er medgått til øvrige driftsoppgaver utenfor prosjektet. I grunderbedrifter jobbes det stort sett alltid mer enn 1850 timer per ansatt, og disse selskapene fører nesten konsekvent fulle årsverk (1850 timer) på de fleste ansatte i SkatteFUNN.

4) RF-1053B

Dette skjemaet finnes hos Skatteetatens hjemmeside og er bare en ny og overordnet oppsummering av de samme tallene som revisor skal signere. Dette fikser regnskapsføreren din. Hvis regnskapsfører ikke kjenner til dette skjemaet, har nok vedkommende sovet i timen og de burde instrueres å lese mere av innleggene på denne bloggen. Skjemaet er på kun èn side, med to sider hjelpetekster. Hjelpetekstene er greie å se på dersom det lures på noe, men i hovedsak er skjemaet svært greit å fylle ut. De oppsummerte timene SkatteFUNNs eksempel på mal for prosjektregnskap føres her, sammen med totalkostnadene fra korrekt utregnet timeverdi og bilag. Vi minner igjen på at det er ikke bedriftens faktiske kostnader som skal føres, det er den utregnede timeverdien!

RF-1053B Skjema for SkatteFUNN fradrag
RF-1053B Skjema for SkatteFUNN fradrag er et eksempel på at det blir stadig enklere og mindre byråkratisk å rapportere og forholde seg til offentlige støtteordningene

 

5) Planlegg inneværende år (2016)

SkattFUNN har kommet med en endring som medfører at prosjekter ikke kan forlenges uten videre. Det må søkes på nytt for hvert år. Dersom dere har FoU og innovasjonsaktivitere i 2016, så planlegg det nå og begynn å se på søknaden. Dette vil muliggjøre eventuelle omstruktureringer i bedriften som kan optimalisere SkatteFUNN støtten. Et eksempel er en bedrift som baserte seg på innleide konsulenter. Ved å heller ansette kompetansen direkte i selskapet, mangedoblet de SkatteFUNN fradraget. Dette medførte at de kunne iverksette enda flere prosjekter som igjen gav dem ende mer støtte.

 

Kategorier
Finanstips

Grunder- og innovasjonsprosjektenes økosystem

Bloggen «Udemy for Business» er en online læringsplattform med fokus på å servere kunnskapdrevne innovasjonsbedrifter mentalt påfyll. De har summert opp farvannene som innovajonsprosjekter og bedrifter ferdes i, og den er like relevant her i Norge som i USA. Så hvilken del av næringskjeden utgjør du?

«The startup waters are murky and full of hidden dangers. Below the surface, the ecosystem rests in a delicate balance between predators and prey. To help you navigate these stormy seas, we’ve created the infographic below. Read on to find out where you stand in the startup food chain.»

Hvor er du i næringskjeden?
The Startup Ecosystem – Predator vs. Prey
Kategorier
Finanstips Søknadstips

Hvordan lykkes med SkatteFUNN – Det viktigste tipset

ScreenShot384

Søknadsfristen for SkatteFUNN ordningen er 1. september. Det er såpass langt frem i tid at Deadlinespøkelset ikke har våknet fra dvalen ennå. Så hvorfor stresse allerede nå?

Erfaringsmessig viser det seg at det panikkjobbes og leveres søknader helt frem til siste sekund før fristen. Dette medfører at saksbehandlerne har begrenset tid til å svare på henvendelser. Det blir for lite tid til å sette seg inn i detaljene i prosjektene og mulighetene som utlysningen tilbyr. Dere blir utsatt for de sedvanlige serverproblemene som oppstår når «alle» skal ha aksess og redigere samtidig på en serverpark som er underdimensjonert. Så hva er lærdommen?

Start nå!

Start nå og planlegg søknaden. Bedriftene som har innovasjonsprosesser planlagt eller som er i gang, har gjerne tilstrekkelig oversikt over utfordringene og ressursbruken fremover. Begynner du nå med skjemaet får du en rekke fordeler. Du får tid til å sette deg inn i alle de lønnsomme finurlighetene som SkatteFUNN kan tilby, feks hvordan oppnå nærmere 40% støtte fremfor 20% (http://imisu.no/2014/10/22/37-stotte-skattefunn-sier-jo-20/). Saksbehandlerne i forskningsrådet vil ha tid til å gi deg gode råd og «fasit» på hva som er best for søknaden. Med god tid til rådighet, kan SkatteFUNN søknaden optimaliseres for å medta alle tenkelige ressurser og kostnader som kan tilknyttes i prosjektet.

Eksempler fra virkeligheten

Ett av selskapene som leverte søknad før fristen i 2014 startet tidlig og leide inn bistand fra IMISU og IMISUs tilknyttede eksperter under utformingen av søknaden. Bedriften oppnådde følgende:

  • Tre milepæler ville blitt avvist i søknaden ble tatt ut
  • En rekke aktiviteter ble identifisert som tilhørende innovasjonsprosjektet
  • Prosjektbudsjett økt fra 2 MNOK til 15 MNOK
  • SkatteFUNN utbetaling økt fra 400.000 til 3.000.000 NOK
  • SkatteFUNN søknad tok høyde for nye søknadsordninger, bla RFFMIDTForskningsrådet og Innovasjon Norge
  • I forbindelse med lavere oppdradagsaktivitet om sommeren, ble både nye og erfarne ansatte satt i sving med utformingen av søknaden. Det ble en positiv læringsprosess hvor de ansatte tilegnet seg bedre kjennskap og eierskap til både bedriften og innovasjonsprosjektet.

Vi sier som Lasse Arnesen, generalsekretær i Norges Orienteringsforbund: 

– God planlegging gir alltid et godt resultat

På tampen avslutter vi med sitatet fra Lasse i samme artikkel:

– Jeg har et annet ordtak som jeg også bruker mye; «Den som gir seg har tapt». Det betyr at en reiser seg opp og børster av seg når en faller, for så å jobbe videre mot målet, sier han og legger til at et av målene hans for Norsk Orientering fremover er å bli mer synlige.