Dette visste du ikke om SkatteFUNN

skattefunn-illustrasjon

Husk søknadsfristen 1. september i år for kostnader tilknyttet hele 2018!

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Så den har vært med oss næringsdrivende i en del år. Derfor er det nesten underlig at det fortsatt er bedrifter der ute som velger å kjøre utviklingsløp for egen maskin, og ikke førsøke å få delfinansiert kostnadene sine gjennom SkatteFUNN.

Det som mange ikke vet, er at SkatteFUNN teknisk sette ikke er en støtteordning. SkatteFUNN er et lovfestet skattefradrag som din bedrift har rett på, dersom det jobber med et prosjektet som er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. En konvensjonell støtteordning søkes det om i forkant, mens SkatteFUNN søker du i etterkant. Og fristen for å søke for kostnader for hele 2018 (faktisk kostnader helt tilbake til januar), er 1. september i år. Så hiv deg rundt og opprett søknad på www.skattefunn.no, du har ingen ting å tape, kun skattekroner å tjene!

20% tilbake på direkte kostnader, inntil 36% på lønnskostnader

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN. Du kan også ha flere SkatteFUNN prosjekter gående samtidig.

Les mer på www.skattefunn.no

Er dørstokkmila høy, eller vegrer du deg for å sette i gang? Ta kontakt, vi har døgnåpent og kan bistå helt opp til søknadsfristen.

 

Fikk du søknadslyst?
0 0