Kategorier
Finanstips

SkatteFUNN 2018 – være ute i god tid

skattefunn-illustrasjon

Dersom dere planlegger forsknings- eller utviklingsprosjekter for neste år er det bare å begynne å legge det inn i budsjettene for 2018. Dersom du skal søke SkatteFUNN i 2018, vil du møte et søknadsskjema med ny oppbygging og færre spørsmål. Ett nytt felt er lagt til: Populærvitenskapelig sammendrag. Her skal bedriften skrive en kort, overordnet tekst om prosjektet, som vi kan publisere på nettsidene våre. Her velger du selv hva du skal (og ikke skal) skrive.

SkatteFUNN kan gi små og mellomstore bedrifter 20 prosent fradrag i skatt for FoU-kostnader i godkjent prosjekt innenfor gjeldende rammer, og store bedrifter kan få 18 prosent.

Dersom du skriver søknaden og sender den tidlig på året, unngår du det store «rushet» som ofte oppstår omkring garantifristen 1. september.

På nyåret og fremover mot våren er det erfaringsvis mindre press på saksbehandlerne, og det kan være mer rom for kontakt mellom deg og saksbehandler dersom behov oppstår.

I utkastet til statsbudsjett 2018 er det foreslått å beholde SkatteFUNNs fradragsrammer slik de er i 2017: 20 prosent fradrag, eventuelt 18 prosent (avhengig av bedriftsstørrelse), av 25 millioner kroner ved egenutført FoU-arbeid eller kjøp av ekstern kompetanse. Dersom bedriften kjøper tjenester fra FoU-institusjoner på SkatteFUNNs godkjentliste, øker fradragsrammen til 50 millioner kroner.

Det er også mulig å kombinere flere offentlige støtteordninger for finansiering av et prosjekt. Forskningsrådet har en rekke programmer med støtteordninger for næringslivet som er beregnet på å stimulere til innovasjon gjennom bruk av FoU. 

Her kan dere lese mer om søknadsprosessene i SkatteFUNN:

https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Soknadsprosessen/1247145113245