SkatteFUNN 2016

Husk SkatteFUNN 2016, garantifristen er 1. september!

SkatteFUNN kan gi 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av forsknings- eller utviklingsprosjekt med godkjenning i SkatteFUNN-ordningen.

Forskningsrådet har nytt av året laget en «Prosjektkanvas» som de foreslås brukt til strukturering av SkatteFUNN prosjektet

Fikk du søknadslyst?
0 0