SkatteFUNN 2016

Husk SkatteFUNN 2016, garantifristen er 1. september! SkatteFUNN kan gi 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av forsknings- eller utviklingsprosjekt med godkjenning i SkatteFUNN-ordningen. Forskningsrådet har nytt av året laget en «Prosjektkanvas» som de foreslås brukt…