Nye virkemidler på vei tilknyttet Maritim industri: PILOT-E

PILOT-E

PILOT-E (http://www.pilot-e.no/) er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det er spesielt interessant å se at disse aktørene legger opp til at sømløst samarbeid på tvers av ordningene hvor søknadsskjemaene normalt er helt ulike.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli utviklet og tatt i bruk, for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. PILOT-E skal få opp farten i denne teknologiutviklingen gjennom høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering mellom virkemiddelaktørene.

PILOT-E er myntet på virksomheter som ønsker å utvikle og teste ut innovativ teknologi i full skala. Løsningen må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og internasjonalt. Men ikke alle kan søke. Den første utlysning som skal være klar høsten 2016 retter seg mot løsninger for utslippsfri maritim transport. Så dette retter seg mot både skipsindustrien selv, samt leverandører som kan bidra til at utslippene reduseres og at energien benyttes mer effektivt.

Fikk du søknadslyst?
0 0