Regionalt ForskningsFond Midt-Norge (RFFMIDT) – Frist 15. april 2015

Innovative bedrifter i Trøndelagsregionen bør merke seg denne muligheten til å søke finansiering:

  • Åpen kvalifiseringsstøtte (målgruppe; bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige aktører i regionen).

Målet med regionale forskningsfond er å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og mobilisere til økt FoU-innsats. Søknader som er unike for hele eller deler av Midt-Norge og er særlig relevante for regionen vil blir prioritert. Søknaden er av typen kvalifiseringsstøtte, det vil si at midlene prioriteres til potensielle prosjekter som krever avklaring og undersøkelser/forskning i forkant for å kvalifisere for å søke om hovedprosjekt. Dette er en meget god mulighet for eksempelvis å finansiere kobling med forskere ved NTNU og SINTEF med formål å undersøke muligheten for å bruke NTNUs/HiSTS/SINTEFs forskere til å løse de forskningsmessige utfordringene din bedrift trenger løst for å løfte ideen ut i markedet.

Søknadsfrist for utlysningen er 15. april 2015. Det elektroniske søknadsskjemaet (eSøknad) blir tilgjengelig den 4. mars, dvs. seks uker før søknadsfristen. Spørsmål knyttet til utlysningene kan rettes til fondets kontaktpersoner som står oppgitt på nettsidene.

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-midtnorge/Forside/1253953730477

Det anbefales å abonnere på nyheter fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Det kan gjøres via linken Nyhetsbrev RFF MIDT.

Fikk du søknadslyst?
0 0